За нас

Личен блог на Петар Петковски, дипломиран теолог.

016Кратка биографија

 

Петар М. Петковски е роден на 26. 01. 1993 година во Битола, Р. Македонија. По завршувањето на основното образование во родниот град, во 2007 година се запишува во средното Богословско училиште (семинарија) во Скопје, кое со висок успех го завршува во 2012 година. Истата 2012 година се запишува на Православниот Богословски факултет „Свети Климент Охридски“ во Скопје, каде што дипломира на 29. 06. 2016 година со одбрана на дипломскиот труд: „Свети апостол Павле во Второто мисионерско патување“.

Активен е во животот на Македонската Православна Црква – Охридска архиепископија и тоа особено во делот на просветниот живот. Преведува, пишува и објавува разни книги, есеи, трудови, интервјуа, натписи, песни и препеви во разни весници, списанија, периодики, зборници и веб – сајтови. Учествува на предавања, семинари, летни школи и конференции.

Освен мноштвото негови објавени публикации, објавена е електронски  – книгата „Запознавање со Евангелието“ (2016), која е еден од низата негови преводи.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s