Молитви за пред и по читање на Светото писмо

Posted on Updated on

Молитва пред читање на Свето Писмо

 

Господе Исусе Христе, отвори ги ушите и очите на срцето мое за да ги слушнам и запаметам зборовите Твои и за да ја извршувам волјата Твоја. Отвори ги очите мои за да ги видам чудата на Законот Твој. Те молам, Боже мој, просветли го срцето мое, бидејќи многумина, недевајќи се само на себе и на своето знаење, го толкувале Светото Писмо според својот разум, па паднале во заблуди, и кога се прават мудри, полудуваат.

Амин !

 

Молитва по читање на Свето Писмо

 

Боже, Кој си ме поучил со Твоите божествени и спасителни зборови, просветли ја душата на мене грешниот за да можам да го примам она што до сега го прочитав, да не бидам само слушател на духовните изреки, но и вршител на добри дела, поборник за нелицемерна вера, непорочен живот и беспрекорен живот.

Амин !

Подготвил:

Петар М. Петковски,

студент на теологија  при ПБФ „Свети Климент Охридски“ – Скопје

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s