Вовед во православната теологија

Posted on Updated on

8Православната Црква е основана од Господ Исус Христос и е опишана во Новиот завет. Зборот „ортодоксалност“[1] се поврзува со поимите: „правилно учество“ или „правилно богослужение“. Во раните години на Христовата Црква се појавиле многу лажни учења и отпаѓања, кои се заканувале да ја помрачат чистотата и вистинитоста на Црквата. Така се појавил на белиот свет и терминост „ортодоксален“ – православен, за да биде упатен кон Црквата и нејзиното неминливо учење и живот. Православната Црква грижливо ги чува вистините од секакви искривувања, а самата себе си – од расколи, за да ги заштити своите членови и да Го прослави Христа, чие што Тело е таа самата.

Неверојатно многу религиозни групи денес претендираат дека се наследници на раната Црква. Следствено, неопходен критериум е вистината; неопходно е да разбериме во што верувала и што практикувала Црквата во самиот свој почеток и дали и како тоа се разликува од претензиите на сите тие групи. Се разбира секој си има право да верува како си сака и да учествува во какви ли не религиозни обединувања. Прашањето на здравиот разум е сепак барем да се запознаеме со различните алтернативи, пред да го направиме конечниот свој избор.

Се надеваме дека следните два текста ќе им помогнат на читателите да раберат некои од основните поими на христијанството, основано од Господа Исуса Христа и неговите апостоли. Тоа е мерило за вистината, според кое што во продолжение  да го отценуваме сопствениот избор во однос на христијанството.

CONCILIAR PRESS

превел : Петар М. Петковски,

студент на ПБФ „Свети Климент Охридски“ – Скопје

[1] Ортодоксија/ортодоксно;

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s