Свето Писмо

Молитви за пред и по читање на Светото писмо

За читањето на Светото Писмо (значење)

Важноста на Светото Писмо за православните христијани

За значењето од читањето на Светото писмо за христијаните

БИБЛИЈАТА (СВЕТОТО ПИСМО)

За Евангелието

Историја на евангелскиот текст

Есеј за 5 гл. од евенгелието според светиот апостол и евангелист Матеј

Есеј за 18 гл. од Евангелието според Матеј

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s