Основи на верата

Вовед во православната теологија

Почетни познавања од православната веронаука

За верата и христијанскиот живот

Бог Отец

Религиозностa и верата

Ќе се спасат ли добрите луѓе надвор од Црквата?

Кратка егзегеза на Господовата молитва – „Оче наш“

Кратка егзегеза на Господовата молитва „Оче наш“ – (I) – Дел – Призив –

Кратка егзегеза на Господовата молитва „Оче наш“ – (II) – Дел – Прозби – (седум молби)= 1

Кратка егзегеза на Господовата молитва „Оче наш“ – (II) – Дел – Прозби – (седум молби)= 2

Кратка егзегеза на Господовата молитва „Оче наш“ – ( III ) – Дел – Заклучок –

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s